Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 11:53:01
Дата здійснення дії: 13.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 12.03.2020 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства

 

 

Я, Піший Юрій Олексійович (адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про укладання 11.03.2020 р. договору купівлі-продажу акцій з Коломієць Оксаною Петрівною, за наслідками виконання якого я стану прямим власником контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20), а саме 2 019 183 штук акцій, загальною номінальною вартістю 504 795,75 грн., що становить 94,520861% статутного капіталу.

Я, Піший Юрій Олексійович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

Я, Піший Юрій Олексійович опосередковано акціями Товариства не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями Товариства не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

 

Піший Юрій Олексійович.

12.03.2020 р.