Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 11:55:02
Дата здійснення дії: 13.03.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 12.03.2020 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича повідомлення про про набуття прав власності на контрольний пакет акцій приватного акціонерного товариства ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

 

Інформація про набуття прав власності

на контрольний пакет акцій приватного акціонерного товариства

 

 

Я, Піший Юрій Олексійович (адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про відчуження  мною 12.03.2020 р. прав власності на акції випущені Приватним акцiонерний товариством "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20) у кількості 10 700 штук загальною номінальною вартістю 2 675,00 грн.

Загальна кількість акцій що мені належить після відчуження зазначених акцій становить 2 019 183 штук, загальною номінальною вартістю 504 795,75 грн., що становить 94,520861% статутного капіталу.

Інформація про найвищу ціну, за якою мною придбавались акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття цього пакета акцій включно з днем набуття: 8,00 грн. за одну акцію.

Я, Піший Юрій Олексійович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

Я, Піший Юрій Олексійович опосередковано акціями Товариства не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями Товариства не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

 

Піший Юрій Олексійович.

12.03.2020 р.