Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 11:59:01
Дата здійснення дії: 13.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 12.03.2020 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником домінуючого акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником домінуючого контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства

 

 

Я, Піший Юрій Олексійович, який є уповноваженою особою, що діє на підставі Договору про спільні дії щодо реалізації прав за акціями від 12 березня 2020 року, повідомляю про укладання договору між:

– Громадянином України Пішим Юрієм Олексійовичем (РНОКПП 2385212291, адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), який володіє 2 019 183 простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 94,520861% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та

– Громадянкою України Коломієць Оксаною Петрівною (РНОКПП 2394603141, адреса місця проживання м.Київ, вул.Жолудєва, б.16, кв.24), яка володіє 10 700 простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 0,500882% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

надалі – особи що діють спільно, які разом у сукупності володіють 2 029 883 штук простих іменних акцій, що становить 95,021743% від загальної кількості простих іменних акцій випущених Товариством, 12 березня 2020 р. уклали договір про спільні дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (далі – Договір) для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на їх вимогу.

 

Найвища ціна акцій, за якою особи, що діють спільно, прямо придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій  Товариства, включно з датою набуття, становить 8,00 грн. за одну акцію.

Особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, включно з датою набуття, опосередковано не придбавали акції Товариства.

 

Уповноважена особа

осіб, що діють спільно

Піший Юрій Олексійович.

12.03.2020 р.