Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 12:01:01
Дата здійснення дії: 13.03.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 12.03.2020 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича інформацію про набуття прав власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

Інформація про набуття прав власності

на домінуючий контрольний пакет акцій

 

Акціонери Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20):

– Громадянин України Піший Юрій Олексійович (РНОКПП 2385212291, адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), який володіє 2 019 183 простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 94,520861% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та

– Громадянка України Коломієць Оксана Петрівна (РНОКПП 2394603141, адреса місця проживання м.Київ, вул.Жолудєва, б.16, кв.24), яка володіє 10 700 простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 0,500882% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

надалі – особи що діють спільно, які разом у сукупності володіють 2 029 883 штук простих іменних акцій, що становить 95,021743% від загальної кількості простих іменних акцій випущених Товариством, 12 березня 2020 р. уклали договір про спільні дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (далі – Договір) для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на їх вимогу.

Зазначеним Договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах осіб, що діють спільно (далі – Уповноважена особа) – Піший Юрій Олексійович.

Відповідно до вимог ч.1 ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" особи що діють спільно повідомляють наступну інформацію:

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства:

– Громадянин України Піший Юрій Олексійович належить 2 019 183 штук акцій, афілійованим йому особам акції не належали;

– Громадянка України Коломієць Оксана Петрівна належить 10 700 штук акцій, афілійованим їй особам акції не належали;

2. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) за станом на 12 березня 2020 р.:

з/п

 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Тип особи

 

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакету акцій

Участь особи в товаристві, %

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

 

 

 

 

пряма

опосередкована

сукупна

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Піший Юрій Олексійович

ФО

2*

94,520861

---

94,520861

 

 

10 700

2.

Коломієць Оксана Петрівна

ФО

2

0,500882

---

0,500882

 

2 019 183

3. Найвища ціна акції, за якою особи, афілійовані до них особи або треті особи, що діють спільно, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття:

– Громадянин України Піший Юрій Олексійович – 8,00 грн. за одну акцію;

– Громадянка України Коломієць Оксана Петрівна – 4,00 грн. за одну акцію;

4. Найвища ціна, за якою оосби, афілійовані їм особи або треті особи, що діють спільно, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття особами домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи:

– Громадянин України Піший Юрій Олексійович – інформація не надається, тому що опосередкованого придбання не відбувалось і зазначена ціна відсутня;

– Громадянка України Коломієць Оксана Петрівна – інформація не надається, тому що опосередкованого придбання не відбувалось і зазначена ціна відсутня;

5. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 12.03.2020 р.

6. Депозитарні установи, в яких відкрито рахунки у цінних паперах осіб та реквізити рахунку у цінних паперах цих осіб:

– Громадянин України Піший Юрій Олексійович – Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909, код депозитарної установи у Центральному депозитарії 300053), рахунок у ЦП №300053- UA10123399;

– Громадянка України Коломієць Оксана Петрівна – Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, код депозитарної установи у Центральному депозитарії 401281), рахунок у ЦП №401281-UA10009628;

 

Уповноважена особа

осіб, що діють спільно

Піший Юрій Олексійович.

12.03.2020 р.