Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.11.2020 16:03:01
Дата здійснення дії: 02.11.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

Інформація

про структуру власності Приватного акціонерного товариства

«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054»

 

Приватне акцiонерне товариство «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054» відповідно до вимог ч.5 ст.39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» повідомляє, що згідно отриманого 26.10.2020 р. від Національно депозитарію України реєстру власників іменних цінних паперів,  100 відсотків акцій ПрАТ «КАТП-13054» належать одній особі.

Структура власності Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054» станом на 20 жовтня 2020 року:

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Інформація про особу

Участь особи у статутному капіталі заявника, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб, зазначених у колонці 2

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

1

Піший Юрій Олексійович

Громадянин України (РНОКПП 2385212291, паспорт серії СН № 783810 виданий Подільським РУ ГУ МВС України 14.04.1998р., адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49, дата народження 21.04.1965р.

 

100%

       -------

100%

Громадянин України (РНОКПП 2385212291, паспорт серії СН № 783810 виданий Подільським РУ ГУ МВС України 14.04.1998р., адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49, дата народження 21.04.1965р.