Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.11.2020 16:09:01
Дата здійснення дії: 02.11.2020
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

До уваги кредиторів Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (ідентифікаційний код юридичної особи: 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20)

26.10.2020 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" прийняте рішення про припинення ПрАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054", яке буде знаходитись за адресою: 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, а також призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.
На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов’язане письмово повідомити про прийняте рішення кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). Вимоги (заяви) кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення) на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Вимога до Товариства має мути оформлена у вигляді заяви (складеній у довільній формі) з доданням копій документів, що підтверджують заявлене право вимоги, завірених печаткою юридичної особи – кредитора та підписом її керівника (уповноваженої особи) або підписом фізичної особи – заявника.
Порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог наступний: кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому цього повідомлення про припинення шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір ПрАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПрАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вказаний вище строк до ПрАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПрАТ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
Письмові вимоги приймаються за адресою: 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20.
Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом.
Усі активи та зобов’язання Товариства в повному обсязі переходять його правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054".
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Комісії з припинення Піший Юрій Олексійович