Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.07.2010
Дата публікації 27.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління ВАТ “КАТП – 13054”повідомляє, що Загальними зборами акціонерів 23.07.2010 року, Протокол № 14 прийнято наступне рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
1)У зв'язку з вичерпанням терміну повноважень.
Член Правління - Циндровський Анатолій Олександрович. Паспорт СН №322319 виданий 10.10.1996 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебував на посаді з 27липня 2005 року.
Член Правління - Семенов Олександр Іванович. Паспорт СН №539832 виданий 09.09.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебував на посаді з 27липня 2005 року.
Член Правління - Присяжнюк Олена Борисовна. Паспорт СН №825680 виданий 08.05.1998 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебувала на посаді з 17 травня 2004 року.

2) за власним бажанням в зв'язку з переходом на інше місце роботи:
Член Ревізійної комісії - Шамрай Алла Миколаївна. Паспорт СМ №298897 виданий 11.01.2001 Згурівським РВ ГУМВС України у Київській області. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебувала на посаді з 27липня 2005 року.

ПРИЗНАЧЕНО:
Член Правління - Циндровський Анатолій Олександрович. Паспорт СН №322319 виданий 10.10.1996 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебував на посаді - члена правління ВАТ "КАТП - 13054" з 27липня 2005 року.
Член Правління - Семенов Олександр Іванович. Паспорт СН №539832 виданий 09.09.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень – 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебував на посаді - члена правління ВАТ "КАТП - 13054" з 27липня 2005 року.
Член Правління - Присяжнюк Олена Борисівна. Паспорт СН №825680 виданий 08.05.1998 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Перебував на посаді - члена правління ВАТ "КАТП - 13054" з 17 травня 2004 року.
Член Ревізійної комісії - Охріменко Святослав Володимирович. Паспорт СО №034424 виданий 01.12.1998 Мінським РУ ГУ МВС України у м.КИЄВІ. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку - 0,0%. Є представником юридичної особи акціонера ТОВ "МБ-Сервіс-2". Частка до статутного фонду товариства ВАТ "КАТП-13054" становить-12,16002%. Працював на підприємстві ВАТ "КАТП-13054"системним адміністратором з 04 вересня 2005 року по сьогоднішній день.
Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович