Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.03.2011
Дата публікації 16.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління ПАТ «КАТП-13054» повідомляє:
Під час проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів за результатами діяльності ВАТ «КАТП -13054» за 2010 рік, що відбулись 14 березня 2011 року, товариству за Зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів стало відомо, що акціонер – юридична особа, ТОВ «МБ-СЕРВІС -1» (ідентифікаційний код 30931909, місцезнаходження: 03151 м. Київ, вул.Смілянська,7), який був власником 437877 шт. простих іменних акцій товариства, що складало у статутному капіталі товариства частку 20,4976%, збільшив свою частку за рахунок придбання 81512 шт. простих іменних акцій на вторинному ринку цінних паперів, внаслідок чого кількість належних йому простих іменних акцій товариства склала 519389шт., що становить у статутному капіталі товариства частку 24,3134%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович