Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 27.04.2017
Дата публікації 22.11.2017 19:07:16
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Виконавчим органом Товариства встановлено факт не розміщення особливої інформації про зміну типу Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (https://stockmarket.gov.ua), відповідно до таблиці 2 додатку 15 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. №2826, опублікування в офіційному друкованому виданні, на власному сайті Товариства та подання до НКЦПФР.
Несвоєчасне розміщення особливої інформації про зміну типу у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР відбулось у зв’язку із організаційно-технічними проблемами. Особлива інформація була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 22.11.2017 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович