Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Дата здійснення дії: 05.02.2019
Дата публікації 06.02.2019 18:13:11
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 05.02.2019 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:


Я, Піший Юрій Олексійович (адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про укладання 22.01.2019 р. договору купівлі-продажу акцій з Сергієнко Наталієй Олександрівною, за наслідками виконання якого я стану прямим власником контрольного пакета акцій Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20), а саме 2 020 883 штук акцій, загальною номінальною вартістю 505 220,75 грн., що становить 94,6004% статутного капіталу.
Я, Піший Юрій Олексійович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.
Я, Піший Юрій Олексійович опосередковано акціями Товариства не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями Товариства не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

Повідомлення розміщено на офіційній веб-сторінці Товариства: https://05475067.smida.gov.ua

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович