Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Дата здійснення дії: 05.02.2019
Дата публікації 06.02.2019 18:26:31
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 05.02.2019 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича інформацію про набуття прав власності на контрольний пакет акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

 

Я, Піший Юрій Олексійович (адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляю про набуття мною 04.02.2019 р. прав власності на акції випущені Приватним акцiонерний товариством "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20) у кількості 20 000 штук загальною номінальною вартістю 5 000,00 грн.

Загальна кількість акцій що мені належить після придбання зазначених акцій становить 2 029 883 штук, загальною номінальною вартістю 507 470,75 грн., що становить 95,0217% статутного капіталу.

Інформація про найвищу ціну, за якою мною придбавались акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття цього пакета акцій включно з днем набуття: 8,00 грн. за одну акцію.

Я, Піший Юрій Олексійович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

Я, Піший Юрій Олексійович опосередковано акціями Товариства не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями Товариства не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

 

 

Повідомлення розміщено на офіційній веб-сторінці Товариства: https://05475067.smida.gov.ua

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович