Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Дата здійснення дії: 05.02.2019
Дата публікації 06.02.2019 18:32:39
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 05.02.2019 р. отримало від Пішого Юрія Олексійовича інформацію про набуття прав власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "КАТП-13054" наступного змісту:

 

Я, Піший Юрій Олексійович (надалі – Особа, адреса місця проживання м.Київ, вул.Наталії Ужвій, б.6, кв.49), відповідно до вимог ч.1 ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" надаю інформацію про набуття мною 04.02.2019 р. прав власності на домінуючий контрольний пакет акцій що випущені Приватним акцiонерний товариством "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20):

1) кількість акцій товариства, що належали мені та афілійованим мені особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 2 020 883 штук. Афілійованим мені особам акції не належали.

2) структура власності Особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) – структура власності не надається, тому що на дату повідомлення афілійованим мені особам не належали акції Товариства.

3.1) найвища ціна акції, за якою Особа, афілійовані до мене особи або треті особи, що діють спільно зі мною, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 8,00 грн. за одну акцію.

3.2) найвища ціна, за якою Оосба, афілійовані мені особи або треті особи, що діють спільно зі мною, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття Особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – інформація не надається, тому що опосередкованого придбання не відбувалось і зазначена ціна відсутня.

4) дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 04.02.2019 р.

5) депозитарна установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи – Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909, код депозитарної установи 300053), рахунок у ЦП Особи №300053- UA10123399

Загальна кількість акцій що мені належить після придбання зазначених акцій становить 2 029 883 штук, загальною номінальною вартістю 507 470,75 грн., що становить 95,0217% статутного капіталу.

Я, Піший Юрій Олексійович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

Я, Піший Юрій Олексійович опосередковано акціями Товариства не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями Товариства не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

 

 

Повідомлення розміщено на офіційній веб-сторінці Товариства: https://05475067.smida.gov.ua

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович