Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.07.2009
Дата публікації 27.07.2009 11:30:02
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління товариства повідомляє про Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів 24.07.2009 р., щодо зміни складу посадових осіб емітента.

ЗВІЛЬНЕНО:
- Член Правління - Новаков Ігор Леонідович, паспорт СН №034951, виданий 03.11.1995 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві. Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з переходом на іншу роботу. Перебував на посаді з 17.05.2004року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Посада залишається вакантною.
- Голова Ревізійної комісії - Пальчиківський Микола Павлович, паспорт СО №560514, виданий 29.03.2001 Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві. Звільнення посадової особи виконано за поданням Наглядової ради, Протокол №2/09 від 10/04/2009, у зв'зку з неналежним виконанням посадових обов'язків Голови Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00515%. Перебував на посаді з 08.06.2001року.

ПРИЗНАЧЕНО:
- Голова Ревізійної комісії - Коломієць Оксана Петрівна, паспорт СН №938686, виданий 18.09.1998 Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві. Обрано за пропозицією ТОВ «Геката-3» - акціонера-юридичної особи. Термін повноважень - 5 років. Володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,0%, представник акціонера-юридичної особи ТОВ «Геката-3», ідентифікаційний код 32773287, місцезнаходження: 04215 м. Київ проспект Радянської України, 21., володіє акціями товариства у кількості 81512 шт., що становить частку у статутному капіталі - 3,81569 %. Працювала з 15.11.2002року по 01.02.2006 рік на ТОВ "Геката-термінал"- бухгалтером. З 01.02.2006 року по теперешній час працює на ВАТ "КАТП-13054" – бухгалтером.

Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович